OZE w Gminie Tarnawatka

//OZE w Gminie Tarnawatka
OZE w Gminie Tarnawatka 2018-10-02T07:12:32+02:00

 

Gmina Tarnawatka w 2016 roku rozpoczęła realizację projektu pod nazwą:

Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnawatka”

realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa IV „Energia przyjazna środowisku”

Działanie 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE”

Projekt obejmuje zakup i montaż 198 instalacji kolektorów słonecznych (do ogrzewania ciepłej wody użytkowej) na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Tarnawatka

Czas realizacji projektu – 2017 rok

Umowę na realizację projektu pomiędzy Gminą Tarnawatka a Zarządem Województwa Lubelskiego podpisano dnia 30.12.2016 rok.

Szacunkowy koszt inwestycji

Całkowita wartość projektu – 2118257,14 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne – 1811758,08 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR (50% kosztów kwalifikowanych netto) – 1539994,37 PLN

Wszelkich informacji udziela:

Pan Marek Tyrka

Urząd Gminy Tarnawatka

ul. Lubelska 39

22-604 Tarnawatka

tel (0-84) 662 47 10

fax. (0-84) 662 47 24