Najczęściej zadawane pytania

//Najczęściej zadawane pytania
Najczęściej zadawane pytania 2017-11-16T12:18:06+01:00

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Najczęściej zadawane pytania dotyczące montażu zestawów solarnych:

1) Jaka jest waga jednego panelu?
odpowiedź: od 35 do 50 kg.

2) Jak długa jest „żywotność” zestawu solarnego?
odpowiedź: 25 lat.

3) Jaka jest wysokość dofinansowania do zestawu?
odpowiedź: Wysokość dofinansowania to 85%.

4) Jak długa jest gwarancja zestawu? Kto dokonuje naprawy w trakcie trwania gwarancji?
odpowiedź: Gwarancja obejmuje następujące elementy zestawu solarnego:
– cała instalacja 5 lat,
– zbiornik 10 lat,
– panele solarne 15 lat

5) Od czego zależy wysokość udziału mieszkańca?
odpowiedź: Od wielkości zestawu solarnego, który jest dobierany w zależności od ilości osób faktycznie zamieszkujących budynek (do czterech osób przeznaczony jest zestaw z dwoma panelami słonecznymi a dla gospodarstw domowych powyżej czterech osób w gospodarstwie zestaw z trzema panelami solarnymi).

Kolejnym istotnym elementem cenotwórczym jest powierzchnia użytkowa budynku. W budynkach do 300 m2 stosowany jest preferencyjna stawka podatku VAT w wysokości 8 % a w nieruchomościach o powierzchni użytkowej powyżej 300 m2 stawka VAT wynosi 23 %

5) Czy w projekcie mogą brać udział domy w budowie?
odpowiedź: Celem projektu jest montaż i uruchomienie zestawu. Z chwilą odbioru instalacji dom powinien być użytkowany.

6) Od czego zależy uzyskanie środków na tę inwestycję?
odpowiedź: Nabór na działanie, w ramach którego będzie realizowany projekt, jest ogłaszany przez Zarząd Województwa Lubelskiego w trybie konkursu i oceniany zgodnie z kryteriami oceny. Dofinansowanie otrzymają projekty najwyżej ocenione.

7) Jakie będą „spustoszenia techniczne” wynikające z montażu instalacji?
odpowiedź: Zwykle wykonawca wykorzystuje wolne przewody wentylacyjne do poprowadzenia przewodów. Jeśli nie ma takiej możliwości, to są one prowadzone po elewacji. Wykonawca nie może ingerować w elementy konstrukcyjne budynku.

8) Czy kolektory można postawić na ziemi np. na platformie?
odpowiedź: W przypadku tego projektu nie. Po pierwsze w takim przypadku konieczne byłoby uzyskanie pozwolenia na budowę. Po drugie taka lokalizacja stwarza niebezpieczeństwo, np. dla dzieci z uwagi na wysoką temperaturę czynnika grzewczego.

9) Jaki mamy wpływ na wybór wykonawcy?
odpowiedź: Wykonawcy zostali wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały ściśle określone parametry techniczne kolektorów, tak aby wyeliminować złą jakość urządzenia.

10) Jaki typ kolektora będzie montowany?
odpowiedź: Z uwagi na wyższą efektywność oraz łatwiejszy sposób eksploatacji będą to kolektory płaskie.

12) Czy jest możliwe montowanie kolektorów na domach pokrytych eternitem?
odpowiedź: Eternit zawiera azbest, który jest szkodliwy w momencie pylenia np. w trakcie wiercenia otworów. Firma, która wykonuje takie roboty musi mieć specjalne uprawnienia. Stąd też w przypadkach pokrycia dachu eternitem montaż kolektora będzie możliwy na elewacji budynku, na balkonie lub na tarasie.

13) Czy montowane kolektory mogą wspomagać ogrzewanie budynku?
odpowiedź: W przypadku tego konkretnego przypadku nie mogą.

14) Na jakim etapie można zrezygnować z projektu?
odpowiedź: Najpóźniej przed podpisaniem umowy użyczenia.

15) Czy może być zamontowany tylko jeden kolektor?
odpowiedź: Nie. W nieruchomościach do czterech osób przeznaczony jest zestaw z dwoma panelami słonecznymi a dla gospodarstw domowych powyżej czterech osób zestaw z trzema panelami solarnymi.

16) Jeżeli właściciele domu nie żyją, to czy można się ubiegać o udział w projekcie?
odpowiedź: Wówczas powinni się ubiegać wszyscy spadkobiercy wymienieni w postanowieniu o nabyciu spadku.

17) Czy w przypadku budynku zlokalizowanego w strefie ochrony konserwatorskiej potrzebne jest uzyskanie zgody konserwatora zabytków? Jeśli tak, to kto o taką zgodę będzie występował?
odpowiedź: Jeżeli będzie taka konieczność, ta kwestia powinna być wyjaśniona bezpośrednio z Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków przez właściciela nieruchomości. W przypadku wystąpienia wątpliwości wyjaśnienia powyższej kwestii Miasto Kraśnik udzieli pomocy w tym zakresie.

18) Czy Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe mogą uczestniczyć w projekcie?
odpowiedź: Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe nie mogą uczestniczyć w tego typu projekcie.