Przydatne linki

Przydatne linki 2018-10-01T13:35:35+02:00
 • Agencja Rynku Energii S.A. – https://www.are.waw.pl/
 • Centrum Informacji o Rynku Energii – https://www.cire.pl/
 • Federacja Konsumentów – http://www.federacja-konsumentow.org.pl/
 • Indeks spółek energetycznych na GPW (WIG – Energia) – https://www.gpw.pl/Indeks?isin=PL9999999516
 • Infrastruktura energetyczna – http://infrastruktura.um.warszawa.pl/
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – https://www.premier.gov.pl/
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii – https://www.kape.gov.pl/
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – http://www.miir.gov.pl/
 • Ministerstwo Energii – https://www.gov.pl/energia
 • Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej – http://www.ptpiree.pl/
 • Towarowa Giełda Energii – https://tge.pl/
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – https://www.uokik.gov.pl/
 • Portal dotyczący regulacji prawnych w dziedzinie OZE w państwach UE – http://www.res-legal.eu/