Koordynator

//Koordynator
Koordynator 2018-10-01T12:57:46+02:00

Koordynator projektu

Koordynatorem projektu ze strony Gminy Tarnawatka jest:

Marek Tyrka

Inspektor do spraw projektów europejskich i zamówień publicznych

tel: (84) 662 47 10 w 46

e-mail: m-tyrka@tarnawatka.pl