Informacja o realizacji projektu

//Informacja o realizacji projektu

Informacja o realizacji projektu

Gmina Tarnawatka informuje, że w miesiącu grudniu 2017 rok zakończono rzeczowo i finansowo realizację projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnawatka” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Zamontowano 198 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców Gminy oraz dokonano zapłaty za wykonanie zadania wykonawcy i inspektorom nadzoru inwestorskiego

By | 2018-10-02T07:08:56+02:00 12 stycznia, 2018|Aktualności|0 Comments

Leave A Comment